Shop Mobile More Submit  Join Login
×Details

Submitted on
November 2, 2011
Image Size
421 KB
Resolution
1445×1110
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
164
Favourites
4 (who?)
Comments
20
Downloads
4
×
Smiling Akai - Coloured by KonanTheAngel Smiling Akai - Coloured by KonanTheAngel
Well I decided to colour that one as well~
I'm really happy with the result *drooooooools*
Add a Comment:
 
:iconmichiyotaiki:
MichiyoTaiki Featured By Owner Nov 3, 2011  Student Digital Artist
OOOOH!!!! Myckeeet fiii!n! Att rita halvprofil är svårt O_O
Reply
:iconkonantheangel:
KonanTheAngel Featured By Owner Nov 3, 2011   General Artist
Tack~ <3
Ja D: Det bästa var dock att när jag ritade den då så hag jag inte ritat på typ 4 år ^^''
Reply
:iconmichiyotaiki:
MichiyoTaiki Featured By Owner Nov 3, 2011  Student Digital Artist
O_O Jag kan inte överleva utan att rita xP jag skulle få fnatt om jag inte hade ritat på fyra år O_O. Jo Du får börja rita lite mer ^^Du verkar bra på det :3
Reply
:iconkonantheangel:
KonanTheAngel Featured By Owner Nov 3, 2011   General Artist
Jag är mer av en skrivnings person XD
Reply
:iconmichiyotaiki:
MichiyoTaiki Featured By Owner Nov 3, 2011  Student Digital Artist
Okeeey :3
Reply
:iconkonantheangel:
KonanTheAngel Featured By Owner Nov 3, 2011   General Artist
^__^
Reply
:iconepicarcanine:
EpicArcanine Featured By Owner Nov 2, 2011
nice! but what is with the blood?
Reply
:iconkonantheangel:
KonanTheAngel Featured By Owner Nov 2, 2011   General Artist
It's in the original manga I was looking at while drawing, though I don't remember why he was bleeding ^^''
Reply
:iconepicarcanine:
EpicArcanine Featured By Owner Nov 2, 2011
oh... *hugs you for no reason at all*
Reply
:iconkonantheangel:
KonanTheAngel Featured By Owner Nov 2, 2011   General Artist
Yey a random hug :3 *hugs back*
Reply
Add a Comment: